123@Restaurantsalg.dk - tel. 8882 7001


 

Service for restaurant- og hotelvirksomheder

 

Rådgivning

Restaurantsalg har 17 års erfaring i restaurantbranchen og således en masse know how og know who, som vi gerne bruger til at medvirke til din succes.
Vi rådgiver i lejeforhold, myndighedsbehandling, økonomi, markedsføring, ekspansion, partnerskab, generationsskifte, indretning osv. 
Vort honorar er kun det halve af en advokat, og det første møde er gratis.
 

Indretning

Restaurantsalg samarbejder med arkitekter, entreprenører og leverandører af inventar og udstyr.
Vi hjælper med de rigtige kontakter og fremskaffer gerne tilbud på renovering, indretning og inventar.
 

Finansiering

Restaurantsalg formidler finansiering til restaurant-branchen, med sikkerhed i løsørepantebreve
En sådan finansiering formidles oftest i forbindelse med ejerskifte, men kan også anvendes hvis der er behov for investeringer, eller blot til at frigøre friværdi i virksomheden.
Vær opmærksom på at denne finansieringsform normalt er med 10% forrentning og samtidig med et kurstab, som væsentligt forøger den effektive rente.
Det er altid mere fordelagtigt at låne pengene i banken, når dette er muligt.

For at åbne en finansieringssag skal vi bruge:

 1. Købsaftale, eller vurdering
 2. Lejekontrakt med tillæg
 3. Seneste specificerede huslejebetaling
 4. Seneste årsregnskab
 5. Aktuel ballance
 6. Inventarliste
 7. Evt. leasingaftaler
 8. Menukort
 9. Privat årsopgørelse
 10. Legitimation: sundhedskort + kørekort, pas eller opholdstilladelse
 11. Evt. anden relevant dokumentation
 12. Investerings- og driftsbudget, hvis der er tale om nyetablering.

På baggrund heraf anslår vi virksomhedens værdi og mulighed for at opnå den ønskede finansiering, som aldrig kan overstige 2/3 af virksomhedens værdi.
Herefter enten afviser vi sagen, eller vi sender den til vore finansierings-partnere og beder om det bedste lånetilbud.
Såfremt alle dokumenter er til stede fra starten skal der regnes med en samlet tid til sagsbehandling på 2-3 uger. 

Udformning og tinglysning af løsørepantebrev tilbydes for kr. 5.500 + moms.
Forespørgsel på finansiering, med de nævnte dokumenter, kan sendes til 123@Restaurantsalg.dk.
eller post: Restaurantsalg.dk, Åboulevard 11c, 1635 København K

Løsørepantebreve med 1. og 2. prioritet i restaurantvirksomheder købes og sælges

Restaurantsalg formidler løsørepantebreve i restaurations-virksomheder med en høj, effektiv forrentning. 
Samtidig er risikoen relativ lav fordi vor faglige ekspertise ligger til grund for risikovurderingen.
Hvis du har fri kapital og ønsker højest mulig forrentning med god sikkerhed, så ring og hør nærmere: 8882 7001, eller skriv til 123@Restaurantsalg.dk 
 

Selskabsstiftelse

Restaurantsalg.dk hjælper gerne med at stifte dit selskab.

ApS: kapitalbehov kr. 50.000
Vort standardhonorar er kr. 5.500 + moms + gebyr til Erhvervsstyrelsen kr. 670

A/S: kapitalbehov kr. 500.000
Vort standarshonorar er kr. 7.500 + gebyr til Erhvervsstyrelsen kr. 670.

Er virksomheden købt gennem Restaurantsalg inden for de seneste 6 mdr., så får du rabat på kr. 1000, så din pris er kr. 4.500 + moms for stiftelse af et ApS, og kr. 6.500 for stiftelse af en A/S.
 

Selskabsstiftelse består af:

 1. Vedtægter
 2. Stiftelsesdokument
 3. Stiftende gereralforsamling
 4. Ejerbog
 5. Valg af direktør(er) og evt. bestyrelse
 6. Valg eller fravalg af revisor
 7. Registrering hos erhvervsstyrelsen
 8. Registrering i ejerregister
 9. Registrering hos SKAT

Ring 8882 7001 eller send en mail til 123@restaurantsalg.dk

Spørg også Restaurantsalg vedr. stiftelse af selskaber i udlandet.

 

Alkoholbevilling

Restaurantsalg.dk hjælper gerne med at udarbejde ansøgningen
Vort standardhonorar er: kr. 5.500 + moms.
Er viksomheden købt gennem Restaurantsalg.dk inden for de seneste 6 mdr., så får du rabat på kr. 1.000, så din pris er kr. 4.500 + moms. 
Ring 8882 7001 eller send en mail til 123@Restaurantsalg.dk 

Ansøgning med bilag sendes til politiets bevillingsafdeling, som normalt udsteder midlertidig bevilling, når forudsætningerne er i orden.
Behandlingstiden hos Politiet varierer fra ca. 2 -4 uger, afhængigt af hvilken politikreds.
Endelig bevilling udstedes af kommunens bevillingsnævn, og fremsendes automatisk efter en periode, med mindre der i mellemtiden er fremkommet nye oplysninger eller forhold som ændrer forudsætningerne.

Alkoholbevilling søges enten til enkelt­mands­virksomhed eller til et selskab.
Bilag til bevillingsansøgning:

 1. Ansøgningsblanket med investeringsbudget (særlig formular)
 2. Driftsbudget (særlig formular)
 3. Lejekontrakt
 4. Købsaftale, hvis en eksisterende forretning er overtaget
 5. Årsopgørelse, hvis enkeltmandsvirksomhed
 6. Legitimation 
 7. Dokumentation for tilvejebringelse af kapital i hht. investeringsbudget

Hvis bevilling søges til et selskab kræves ovennævnte pkt. 1, 2, 3, 7 samt 6 for alle involverede parter,
derudover:

  9. Selskabets vedtægter
10. Udskrift fra selskabsstyrelsen
11. Ansøgningsblanket til bestyrerbevilling
12. Ansættelsesaftale for bestyrer.

Desuden ovennævnte pkt. 6 for bestyrer
Der kræves ikke længere næringsbrev, Næringsbasen er lukket.
Yderligere oplysninger og Formularer kan hentes her:

 

Egenkontrol

Restaurantsalg.dk tilbyder rådgivning og hjælp i forbindelse med etablering af egenkontrol
Ring 8882 7001 eller send en mail til 123@Restaurantsalg.dk 
Læs om egenkontrol her

 

 

 


Til top